DMCA Bildirimi ve Prosedürü

DMCA Bildirimi ve Prosedürü

DİJİTAL MİLENYUM TELİF HAKKI YASASI (DMCA) UYARINCA TELİF HAKKI İHLÂLİ İDDİALARI İÇİN BİLDİRİM VE PROSEDÜR. SPDNet, telif hakkı ihlâli iddialarını Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası (DMCA) uyarınca cevaplar. DMCA, telif hakkı sahibinin telif hakkı ihlâli iddiasına ilişkin olarak çevrimiçi hizmet sağlayıcıya bildirimde bulunması için bir süreç belirler. Hizmet sağlayıcı geçerli bir DMCA bildirimi aldığında, söz konusu sürece uygun olarak sorun yaratan içeriği kaldırır. İçerik DMCA uyarınca kaldırıldığında, makul adımlar atılarak kaldırılan içeriğin sahibiyle iletişime geçilir ve söz konusu bildirim için karşı bildirim hazırlanmasına olanak sağlanır. Bildirimde bulunan taraftan, ihlâli gerçekleştiren kişiyi ihlâl fiilinden alıkoyma amaçlı yasal işlem başlatıldığına dair bir bildirim almadığımız müddetçe, söz konusu içeriği geçerli bir karşı bildirim almamız üzerine geri yükleriz. SPDNet, kendi takdiriyle ve yasaların gerektirdiği durumlarda anlaşmazlığın taraflarına ya da diğer üçüncü şahıslara bu bildirimlerin nüshalarını sağlayabilir. SPDNet'in gizlilik politikası bu bildirimlerde sağlanan bilgiler için koruma sağlamaz.

NOT: AŞAĞIDAKİ BİLGİLER, YALNIZCA SİZİN TELİF HAKKINA TABİ MATERYALLERİNİZİN HAK İHLÂLİNE UĞRAMIŞ OLABİLECEĞİNİ SPDNet'E BİLDİRMENİZ İÇİN SAĞLANMIŞTIR. TEKNİK DESTEK TALEBİ, E-POSTA KÖTÜYE KULLANIM BİLDİRİMLERİ VE KORSANLIK BİLDİRİMLERİ GİBİ DİĞER TÜM TALEPLER, BU SÜREÇ KAPSAMINDA CEVAPLANMAZ.


Bildirim

Eserinizin kopyalandığına ve telif hakkı ihlâli oluşturacak şekilde Web sitemizde yayınlandığına kanaat getirdiyseniz, lütfen aşağıda e-posta adresi verilen yetkili temsilcimize başvurun:

SPDNet Telif Hakkı Temsilcisi
Hukuk Departmanı
Adalet Mah. Manas Bulv. Folkart Towers A Kule No:47/B K: 26 D: 2601 Bayraklı/İZMİR
E-posta: copyrightagent@spd.net.tr

Şikayetiniz herhangi bir spd.net.tr web sayfasında yayınladığınız içerikle ilgiliyse, içeriğinizi sitemize göndererek, sitemizde yayınlayarak veya göstererek SPDNet ve SPDNet'in son kullanıcılarına Kullanım Koşulları'nda belirtildiği üzere dünya çapında, telifsiz ve münhasır olmayan bir lisans sağladığınızı lütfen göz önünde bulundurun. Lütfen Kullanım Koşulları sayfasını ziyaret edin.

İçeriğiniz daha önceden hiçbir SPDNet sitesinde yayınlanmadıysa, bildiriminiz aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 1. 1. İhlâl edildiğini iddia ettiğiniz telifli eserin tarifi. Telif hakkına tâbi eserin sahibi değilseniz, bildiriminize telif hakkı sahibi adına hareket etmekle yetkili kişi olarak elektronik veya dijital imzanızı da eklemelisiniz;
 2. 2. İhlâl edildiğini iddia ettiğiniz materyalin Web sitemizin neresinde bulunduğunun tarifi;
 3. 3. Sizinle iletişim kurulabilecek adres, telefon numarası ve varsa elektronik posta adresi gibi SPDNet'in sizinle iletişime geçmesine olanak tanıyacak bilgiler;
 4. 4. Materyalin ihtilaflı kullanımına telif hakkı sahibi, temsilcisi veya kanun tarafından izin verilmediğine iyi niyetli şekilde inandığınıza dair beyanınız ve
 5. 5. Bildiriminizdeki bilgilerin doğru olduğunu ve sizin de telif hakkı sahibi veya telif hakkı sahibi adına hareket etmekle yetkili olduğunuzu belirten yeminli beyanınız.

Yukarıdaki 1 ila 5 arasındaki maddelerde ana hatları belirtilen bilgileri bulunduran yazılı Bildirimi alması üzerine:

 1. 1. SPDNet, hakları ihlâl edildiği iddia edilen materyali kaldırır veya erişime engeller;
 2. 2. SPDNet, yazılı bildirimi, hak ihlâlini gerçekleştiren söz konusu kişiye("Üye") iletir;
 3. 3. SPDNet, materyalin kaldırıldığını veya erişime engellendiğini Üyeye hızlıca bildirmek için makul adımları atar.


Karşı Bildirim

Karşı Bildirimin işleme konulması için SPDNet'in Yetkili Temsilcisine yazılı olarak iletilmesi ve esas olarak aşağıdakileri bulundurması gerekir:

 1. 1. Üyenin fiziki veya elektronik imzası;
 2. 2. Kaldırılan veya erişime engellenen materyalin tanımı ile materyalin kaldırılmadan veya erişime engellenmeden önce bulunduğu konum;
 3. 3. Üyenin, materyalin hata sonucu kaldırıldığı veya erişime engellendiğine veya kaldırılacak veya erişime engellenecek materyalin yanlış teşhis edildiğine iyi niyetli şekilde inandığına dair yeminli beyanı;
 4. 4. Üyenin adı, adresi, telefon numarası ile Üyenin, adresin yer aldığı adli bölge için Bölge Mahkemesinin yargı yetkisini veya Üye Türkiye dışında mukim ise Hizmet Sağlayıcının bulunabileceği herhangi bir adli merciinin yargı yetkisine razı geldiğini ve bildirimi sağlayan kişi veya bu kişinin temsilcisinden gelen dava tebliğini kabul edeceğini bildiren beyan.

Yukarıdaki 1 ila 4 arasındaki maddelerde ana hatları çizilen bilgileri bulunduran Karşı Bildirimi alması üzerine:

 1. 1. SPDNet, Karşı Bildirimin bir nüshasını şikayetçi taraf olan size hızlıca temin eder;
 2. 2. SPDNet, on (10) iş günü içerisinde kaldırılan materyali yeniden yerleştireceğini veya materyale erişimi engellemeyi durduracağını size bildirir;
 3. 3. SPDNet, sizden Üyenin SPDNet'in ağı veya sistemindeki materyale dair ihlâl fiili işlemesini engelleyecek yasal işlem başlatıldığına ilişkin bildirim almadığı müddetçe, Karşı Bildirimin alınmasını izleyen on (10) ila on dört (14) iş günü içerisinde kaldırılan materyali yeniden yerleştirir veya materyale erişimi engellemeyi durdurur.


Hesabın Sonlandırılması

SPDNet, gerekli koşulların oluşması halinde, kuralları sürekli ihlâl ettiği saptanan bir hesap sahibinin veya üyenin SPDNet Web Siteleri üyeliğini sona erdirebilir. Bir hesap sahibinin veya üyenin kuralları sürekli ihlâl ettiğini düşünüyorsanız, lütfen yukarıdaki bilgileri kullanarak SPDNet'in DMCA temsilcisine başvurun ve hesap sahibinin veya üyenin kuralları sürekli olarak ihlâl ettiğini doğrulamamız için gerekli bilgileri sağlayın.